Bur

Dette er eit hus som gjennom mange hundre år har hatt sin faste plass på garden.Stabburet vart nytta til oppbevaring av mat og klede. Men tidene har forandra seg. I dag er det ofte nytta som soveplass inntil fritidshytta.