Anneks

Overlevering av nykkel til Ragnar Meyer Knutsen , Long Island,New York.
Anneks/carport Nicole og Ole Johan Bakke , Gjevarvatn, Øyfjell
Anneks for Cathrine Arntzen , Tjønn, Øyfjell