Anneks

Overlevering av nykkel til Ragnar Meyer Knutsen , Long Iceland