Restaurering

Sollid Lafteverkstad har også restaurering av tømmerhus på menyen. Var i Kong Olavs tjeneste i mange år , med blant anna restaurering av Kongsseteren på Voksenkollen og Prinsehytta i Sikkelsdalen.

Kroningsbilde 1991. Veggmåleri frå verkstaden ved Gjevarvatnet.

Perspektiv tegning som leda fram til ny konstruksjon

på Kongseteren , Voksenkollen.